Saturday, February 13, 2016

Rutine harian sebagai penternak kambing susu

Perkara rutin ialah memerah susu, membersih kandang dan memberi makan.

Kebersihan amatlah diutamakan.
No comments:

Post a Comment