Monday, July 29, 2013

Pemilihan stok hari raya korban 2013

Bekalan hari raya korban 2013 kelihatan agak kritikal. Dengan masalah kenaikan harga bekalan. Ini juga pengaruh daripada tukaran duit RM dan Juga BATH Thai.

Harga lembu dijangkankan boleh meningkat sehingga maximum 30% daripada tahun lepas. Namun kami tetap juga cuba memenuhi pasaran. Jadi pembelian awal boleh mengelekan daripada harga maximum pada hari-hari dekat dengan hari raya korban.

Pemilihan stok yang telah bersalin gigi adalah penting untuk korban terutama pasaran sekitar, dan stok baru untuk ZBST masuk pada 28/07/2013.