Thursday, August 9, 2018

Aktiviti pembersihan dan penyediaan untuk pra pembukaan pusat jualan

Seperti perancangan, kawasan seluas 1 ekar akan dijadikan pusat jualan tenusu dan  produk tenusu zbs ternak.

Kerja hari ini adalah merata jalan dan buat pagar.

Meratakan laluan masuk

Merata laluan masuk

Pembersihan kawasan sekitar

Laluan utama ke jeram pasu