Wednesday, June 24, 2015

Proses gali lubang untuk projek penaman Napier perdu hampir selesai pada tanah keluasan 4 ekar.

Friday, June 12, 2015

lawatan kumpulan pertama projek penanaman napier

Kesemua peserta kursus melawat ke tapat penanaman Napier di ZBS Ternak Ent.


Terima kasih semua atas kesudian ke ladang kami.

Kursus penanaman Napier Perdu

Kursus di KTS Machang anjuran bersama Kelab Penternak Anak Kelantan@KPAK.

Saturday, June 6, 2015

lawatan pertama ketapak projek.

Melawat kawasan tapak projek. Tarikh kebenaran guna dikeluarkan oleh jabatan.