Sunday, September 9, 2012

Penambahan Stock Hari Raya Aidil Adha secara konsistent...

Kami cuba sediakan bekalan lembu secukup untuk pengguna sekitar di Aidil adha ini...

kami janjikan harga yang berpatutan dengan saiz lembu .... Kami juga cuba buat penambahan stok secara kosnsistent supaya pilihan untuk pelanggan ZBST sentiasa tersedia.

Lembu-lembu dibawa turun dengan kemudahan REM yang disediakan bagi mengelekkan kecederaan.

Kerja-kerja pembesaran kandang

Bagi memastikan ternakan berada dalam keadaan yang selesa dan tidak terlalu padat pada satu kandang, kami mengambil initiatif memperbesarkan kandang.

Kerja-kerja pembesaran kandang bermula pada hujung August 2012 dan dijangka selesai pada pertengahan bulan September 2012.

ZBST bukan sekadar jual beli lembu, kebajikan ternakan amat diutamakan..

ZBST amat menjaga kebajikan lembu ternakannya. Kami memastikan permakanan dan minuman sentiasa cukup, penjagaan kesihatan, perawatan dibuat dengan baik.

Semua lembu ZBST adalah jinak ......

... boleh digosok....

Penjagaan pemakanan dengan nutrien seimbang, iaitu campuran rumput, pelepah sawit dan juga pallet.

Kawasan sekitar kandang yang bersih dan dijaga dengan baik...