Tuesday, February 9, 2021

Kenaikan berterusan harga dedak boleh mengubah landscape industri ternakan

 


Kenaikan harga dedak boleh menjadikan industri penternakan menjadi kurang daya saing. 

Ini kerana hasil jualan masih pada harga yang sama dan sekiranya dinaikkan pula akan jadikan harga tidak kompetatif di pasaran. 

Kami dalam industri tenusu agak sukar mencari alternatif makanan untuk dalam masa sama boleh mengekalkan pengeluaran susu.