Saturday, February 13, 2016

Perancangan kewangan sendiri dan kurang kebergantungan pada institusi

Penukaran stategi zbsternak dilakukan dengan segera setelah mendapat jawapan negative dari institusi keewangan.

Setelah zbsternak beberapa tahun bergerak dengan dana sendiri. Maka 2015 menjadi detik sejarah apabila kali pertama cubaan medapat bantuan institusi keewangan gagal dipertimbangkan walau selama 12 bulan menanti keputusan bank.

Apapun bagi terus berdayasaing zbsternak tetap teruskan cita-cita dalam industri.


Semoga zbsternak akan terus maju dan menerima ini sebagai satu cabaran.

No comments:

Post a Comment