Wednesday, June 24, 2015

Proses gali lubang untuk projek penaman Napier perdu hampir selesai pada tanah keluasan 4 ekar.

No comments:

Post a Comment