Saturday, June 6, 2015

lawatan pertama ketapak projek.

Melawat kawasan tapak projek. Tarikh kebenaran guna dikeluarkan oleh jabatan.


No comments:

Post a Comment