Tuesday, December 10, 2019

Keperluan pengurusan data

Setiap pengurusan mesti memerlukan maklumat yang baik dan lengkap. Disini kami menggunakan sistem SiMARA. Sistem maklumat rabbit agro untuk menguruskan data dan rekod ladang.


Kepada yang berminat boleh menghubungi kami di 0194721066 di ladang zbs ternak. 

No comments:

Post a Comment