Friday, July 13, 2018

Perkembangan zbs ternak 2018

Alhamdulillah setakat ini projek tenusu berjalan seperti dirancang. Cuma untuk tahun ini kita harap dapat majukan dengan rancangan untuk mendapatkan alat pemerah susu.

Polulasi dijangka melebihi 100 ekor hujung tahun ini.


No comments:

Post a Comment